Něco navíc

Na této stránce naleznete nejčastější dotazy našich klientů. Doufáme, že Vám pomohou orientovat se v oblasti stavebnictví. Chcete-li se nás na něco zeptat, neváhejte nás kontaktovat.

 1. Jak je to s DPH na stavební práce?
 2. Plánujeme rekonstrukci bytového jádra a potřebovali bychom zpracovat od Vaší společnosti rozpočet. Máme představu, jak by mělo jádro vypadat, jaké použít zařizovací předměty, obklady, dlažby atd. Jak máme dále postupovat?
 3. Co je těžká plovoucí podlaha?
 4. Potřebuji na rekonstrukci koupelny v rodinném domku stavební povolení nebo ohlášení stavby a jaké doklady budu k tomu potřebovat?
 5. Jaká je doba realizace, pracujete i o víkendech?
 6. Máte vlastní řemeslníky?
 7. Jak a kdy se dílo kolauduje?
 8. Chtěl bych si přestavět panelový byt, ale trápí mne zjištění, že všechny příčky jsou z panelu. Je možné s příčkami hýbat a změnit tak dispozici bytu? Je vaše firma schopná provést i takovouto rekonstrukci bytu?
 9. Jakou vyžadujete součinnost od zákazníka při rekonstrukci bytu? Musíme být na stavbě trvale přítomni? Jak to máme udělat s klíči od bytu?
 10. Chtěl bych rekonstruovat panelový byt, ale nemám možnost se nikam v době prací přestěhovat. Dá se na stavbě v době rekonstrukce bydlet? Jak je to s vodou a používáním WC?
 11. Mohu si dodat zařizovací předměty a baterie sám?
 12. Mám možnost se přestěhovat, ale před rozhodnutím bych rád věděl nějaké informace o řezání otvorů do stěn. Příslušná zeď je bohužel 200 mm široký a pravděpodobně nosný panel. Jak náročné ( časově, finančně atd.. ) je vyřezání otvoru na dveře 100x200 cm?
 13. Je možné vypracovat nezávazně a zdarma cenovou kalkulaci pro konkrétní rekonstrukci bytového jádra nebo bytu? Jaké podklady je nutno pro takový odhad předložit?
 14. Můžete mi poradit jakou vanu si mám koupit do nové koupelny. Rozhoduji se mezi plechovou či akrylátovou.
 15. Rozhoduji se zda mám spojit záchod s koupelnou. Poraďte mi prosím.

 
1. Jak je to s DPH na stavební práce?

Základní sazba (od 1.1.2010 ve výši 20%) je uplatněna u všech staveb a stavebních prací, s výjimkou bytové výstavby. Zde je nutno upozornit, že neexistuje žádné přechodné ustanovení, tzn. že od 1.5.2004 se uplatňuje základní sazba u všech staveb a stavebních prací (s výjimkou bytové), bez ohledu na do té doby sjednané smlouvy o dílo.

Dle zákona je za bytovou výstavbu považována výstavba rodinných domů, bytových domů a bytů. Rozhodujícím pro označení bytového domu nebo rodinného domu bude 50% plochy k bydlení. Např. stavba garáže jako samostatného domečku bude zdaňována základní sazbou, garáže v suterénu domu, kde bude 51% plochy pro bydlení, se zdaní sníženou sazbou. Obdobně tomu bude u bytového domu.

Z uvedeného tedy vyplývá, že minimálně do konce roku 2012 budou stavební práce na rekonstrukcích bytů zdaňovány sníženou sazbou DPH (od 1.1.2012 ve výši 14%).

 
2. Plánujeme rekonstrukci bytového jádra a potřebovali bychom zpracovat od Vaší společnosti rozpočet. Máme představu, jak by mělo jádro vypadat, jaké použít zařizovací předměty, obklady, dlažby atd. Jak máme dále postupovat?

Pokud máte již jasnou představu o Vaší rekonstrukci, navštivte naši provozovnu, přineste podklady a vysvětlete svoje záměry našemu pracovníkovi. Ten pro Vás zpracuje nabídkový rozpočet a poradí s případnými nejasnostmi. V naší vzorkovně si můžete prohlédnout některá technická řešení, která pro Vás mohou být inspirací.
 Termín návštěvy si prosím nejlépe dohodněte předem telefonicky, abyste předešli případnému zbytečnému čekání.

 
3. Co je těžká plovoucí podlaha?

Těžká plovoucí podlaha je taková vodorovná stavební konstrukce, která pomocí zvukoizolační vrstvy v konstrukci podlahy brání šíření chvění z podlahy do nosné konstrukce stropu a stěn. Toto chvění vzniká působením sil na stropní konstrukci při chůzi, v důsledku pádu předmětů na podlahu, při manipulaci s nábytkem, provozem pračky, myčky apod.
Zjednodušeně lze říci, že je to armovaná betonová deska o tlouštce min 3 – 4 cm položená na zvukoizolační vrstvě měkkého, nejčastěji vláknitého materiálu, který odděluje tuto desku s nášlapnou vrstvou  (např. keramická dlažba) od nosné konstrukce (stropní panel).
Tam, kde „zápasíme“ s výškou podlahy (převážně v panelovém bytě), lze jako zvukoizolační vrstvu použít pěnový materiál o tlouštce cca 5mm známý pod označením Ecoflex nebo Etafoam.
Jako zvukoizolační vrstvu nelze použít klasický polystyren, ten naopak vede zvuk velmi dobře.

 
4. Potřebuji na rekonstrukci koupelny v rodinném domku stavební povolení nebo ohlášení stavby a jaké doklady budu k tomu potřebovat?

Bez stavebního povolení lze provádět takzvané udržovací práce a zpravidla menší úpravy stěn a podlah, obklady, výměnu vany, umyvadla a baterií atd. ve většině případů lze provést bez stavebního povolení i rekonstrukci bytového jádra či zděné koupelny, pokud se výrazně nemění dispozice a neprovádí se zásah do nosných konstrukcí bytu. Ale pozor nemusí to platit vždy – ze stavebního zákona plyne, že každý stavební úřad může mít v určitých případech "jiný metr". Proto je dobré se v každém případě nejprve poradit s pracovníkem stavebního odboru místně příslušného místního úřadu.
Pokud je byt družstevní, je zpravidla nutné zažádat o svolení družstva či společenství vlastníků.

K menším změnám, kterými nezasahujete do nosných konstrukcí, neměníte vzhled stavby či způsob jejího užívání, postačí často pouze takzvané ohlášení. Tam uvedete druh, rozsah, účel a místo stavby včetně čísla parcely a dokladu, že Vám místo patří a stručný popis provedení a jednoduchý situační plánek.
Při větší úpravě domu či bytu  a zásahu do nosných konstrukcí je potřeba zažádat o stavební povolení. K žádosti je nutné doložit souhlas vlastníka objektu a přiložit projektovou dokumentaci současného a budoucího stavu, eventuelně statický posudek, vše zpracované takzvanou autorizovanou osobou ve trojím vyhotovení.
Vše je možné objednat u naší společnosti.

 
5. Jaká je doba realizace, pracujete i o víkendech?

Doba realizace díla je závislá na rozsahu objednaných prací a je potvrzena ve smlouvě o dílo. Harmonogram prací je stanoven tak, aby jednotlivá řemesla a dodávky materiálu na sebe co nejvíce navazovaly při dodržení technologických postupů a technologických přestávek. Z toho důvodu mohou být pro nás i víkendové dny pracovními dny.

 
6. Máte vlastní řemeslníky?

Ano veškeré práce provádíme vyškolenými zaměstnanci nebo dlouhodobou spoluprací prověřenými živnostníky.

 
7. Jak a kdy se dílo kolauduje?

Dílo, na které bylo vydáno stavební povolení kolaudují pracovníci stavebního úřadu Vaší městské části, účastníky řízení bývá majitel bytu, popř. vlastník objektu, bytové družstvo, hasiči, hygienik atd. Dílo povolené pouze na ohlášení se nekolauduje.
Kolaudace díla je možná po dokončení díla (předání díla zákazníkovi včetně všech potřebných dokumentů), kdy je potřeba oznámit stavebnímu úřadu, že dílo bylo řádně dokončeno a  může být kolaudováno. Pokud Vám zajišťujeme dílo včetně vyřízení stavebního povolení a kolaudace, stará se zkolaudování díla náš projektant, který je účastníkem řízení, je přítomen v bytě v době kolaudace a předává pracovníkům stavebního úřadu potřebné dokumenty.
Termín kolaudace určuje stavební úřad, zpravidla to bývá cca do půl roku od dokončení stavby.

 
8. Chtěl bych si přestavět panelový byt, ale trápí mne zjištění, že všechny příčky jsou z panelu. Je možné s příčkami hýbat a změnit tak dispozici bytu? Je vaše firma schopná provést i takovouto rekonstrukci bytu?

Samozřejmě jsme schopni provést i takovouto rekonstrukci. Pokud chcete změnit dispozici bytu a máte siporexové příčky nebo betonové příčky tlouštky 6 cm, není v tom žádný problém.
Vybourání betonových příček je ovšem náročnější a dražší. Veškeré příčky se musejí rozřezat na menší bloky, které je možno odstranit a odnést. Veškeré řezání se děje diamantovým kotoučem.

 
9. Jakou vyžadujete součinnost od zákazníka při rekonstrukci bytu? Musíme být na stavbě trvale přítomni? Jak to máme udělat s klíči od bytu?

Každá rekonstrukce vyžaduje z Vaší strany velmi dobrou přípravu, aby na jejím konci byl pěkný a pohodlný byt. Vždy musíte pečlivě zvažovat koncepci bytu nejméně na deset let dopředu a zároveň si uvědomit, že dílo, které kupujete bude naprosto jedinečné a nemůžete se na něj předem nikde podívat.
Je proto velice nutné promyslet každý detail a zkonzultovat ho s projektantem nebo architektem.
Při realizaci díla se však mohou vyskytnout detaily, které ani sebelepší projekt ke stavebnímu povolení nemůže řešit. Je to například přesné umístění zásuvek, vypínačů, podhledových a jiných svítidel, koupelnových doplňků, vzdálenost umyvadla od vany, nebo kde bude přesně stát pračka atd. Tyto detaily můžete vyřešit nejlépe s jednotlivými řemeslníky přímo na stavbě.
Z toho důvodu je účelné stavbu pravidelně „na hodinku“ navštívit alespoň jedenkrát za dva dny. Naši pracovníci budou mít ve svých podkladech na Vás telefonní kontakt a v případě potřeby si s Vámi předem dohodnou konkrétní termín konzultace na stavbě.
Klíče od bytu nám můžete bez obav předat, protože za všechny pracovníky, kteří u Vás budou pracovat stoprocentně ručíme. Je však na Vašem rozhodnutí, zda nám klíče svěříte, nebo nám budete každý den ráno byt odemykat.

 
10. Chtěl bych rekonstruovat panelový byt, ale nemám možnost se nikam v době prací přestěhovat. Dá se na stavbě v době rekonstrukce bydlet? Jak je to s vodou a používáním WC?

Pokud jste se rozhodl svůj byt zrekonstruovat za provozu, sdělte nám to prosím nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. My přizpůsobíme harmonogram prací tak, aby bylo možné byt v průběhu prací používat.
Pokud je v bytě pouze jediná stoupačka vody, instalujeme provizorní kohout pro odběr studené vody. Teplá voda bohužel po dobu rekonstrukce nepoteče (pokud je v bytě další stoupačka - ta bývá u samostatné kuchyňské linky v panelovém bytě, ponecháváme ji k běžnému používání).
Na WC po dobu stavby napojíme na kanalizaci plastovou hadicí původní kloset, který lze provizorně též používat. Pouze v době vyrovnávání podlahy a pokládky dlažby v místnosti WC je toaleta mimo provoz.

 
11. Mohu si dodat zařizovací předměty a baterie sám?

Ano je to možné. V tomto případě však nevyužijete  výhodného zdanění stavebních prací u bytové výstavby (10% DPH) a veškeré dodávky nakoupíte s 20% DPH.

 
12. Mám možnost se přestěhovat, ale před rozhodnutím bych rád věděl nějaké informace o řezání otvorů do stěn. Příslušná zeď je bohužel 200 mm široký a pravděpodobně nosný panel. Jak náročné ( časově, finančně atd.. ) je vyřezání otvoru na dveře 100x200 cm?

Řezání do nosného zdiva je možné pouze na základě statického výpočtu a stavebního povolení - vše zařizujeme. Řezání probíhá diamantovým kotoučem a chladí se vodou. Je potřeba zajistit zásuvku na 380 V. Vyříznutí otvoru trvá max. 1 den a přijde Vás na cca 15 tis. Kč vč. statického posudku.
 V této ceně není zahrnutý ocelový rám, který je někdy potřeba do vyříznutého otvoru vložit a vyklínovat, aby vyřezaný otvor vyztužil. Z toho důvodu stanovíme přesnou cenu až po zpracování statického posudku.

 
13. Je možné vypracovat nezávazně a zdarma cenovou kalkulaci pro konkrétní rekonstrukci bytového jádra nebo bytu? Jaké podklady je nutno pro takový odhad předložit?

První cenovou nabídku samozřejmě zpracováváme nezávazně a zdarma. Je však nutná návštěva našeho technika u Vás nebo Vaše návštěva v naší provozovně (slouží také jako vzorkovna), kde si ujasníte Vaše požadavky s naším odborným pracovníkem. Otevřeno je každý pracovní den od 7.30 do 16.00 hod. Po telefonické domluvě (274 868 527, 777 759 396) je možná návštěva i v jiný termín.
Pokud máte plánek bytu, je vhodné ho k jednání připravit.

 
14. Můžete mi poradit jakou vanu si mám koupit do nové koupelny. Rozhoduji se mezi plechovou či akrylátovou.

Protože akrylátové vany jsou pro mnoho našich zákazníků ještě poměrně novou věcí, směřuje na ně mnoho otázek. Dříve se používaly zejména vany litinové či plechové. Nyní je na trhu nejoblíbenější právě akrylátová vana.

Přednosti akrylátové vany:

 • akrylát je příjemný na dotyk - “nestudí”
 • díky jednodušší tvarovatelnosti akrylátu je široká nabídka designů těchto van
 • při lehčím poškození (“škrábance”) je možné vanu přebrousit a vyleštit. Tato úprava je možná při poškozeních hlubokých maximálně 1 milimetr. Při hlubších defektech je oprava také možná, ale už není zaručeno, že se podaří vanu rozleštit (lze rozleštit pouze akrylát, nikoli podkladní plast, který by zůstal matný). Proto u hlubších vrypů doporučujeme vanu neopravovat
 • vana je trvanlivější (určitě Vám neprorezne) - výrobci udávají životnost 30 a více let
 • pro zachování záruky (v mnoha případech výrobci poskytují i více než 5 let) je nutná instalace na originálních nožičkách. Akrylátová vana se nesmí pevně zazdívat jako se to dělá u plechových van. Lemy vany musí být položeny na obkladu na vodorovné přizdívce, jinou možností je použití plastového čelního panelu. Vana musí být vyjímatelná bez jakýchkoli stavebních úprav

Přednosti plechové smaltované vany:

 • nižší cena v porovnání s akrylátem
 • dlouhodobé zkušenosti s tímto materiálem ať již u zákazníků, tak i u řemeslníků
 • na argument, že plechová vana “studí”, říkají výrobci těchto van, že plech je vodivý materiál, tzn. že pokud napustíme vanu teplou vodou, plech se okamžitě zahřeje a zůstává teplý. Je pravda, že z hlediska rychlosti ochlazení vody ve vaně není mezi plechem a akrylátem prakticky žádný rozdíl
 • v případě povrchového poškození smaltu (“škrábanec”, odloupnutí po nárazu) existují pro opravy studené smalty v tubičkách, avšak nikdy nedocílíme původního vzhledu - spíše budeme chránit plech proti proreznutí

Údržba:
Oba druhy van je nutno omývat pouze neagresivními čistícími prostředky bez přísady písků. Ideální je pak omývání pouze mýdlovou vodou, kdy máte záruku, že nic nepokazíte. Na čištění akrylátových van existují speciální čistící prostředky.

 
15. Rozhoduji se zda mám spojit záchod s koupelnou. Poraďte mi prosím.

O tom zda spojit či rozdělit toaletu a koupelnu  musíte rozhodnout sám.  Před konečným rozhodnutím je účelné dispozici konzultovat s pracovníkem stavebního úřadu, který bude udělovat souhlas se stavbou. K usnadnění Vaší volby uvádíme některé výhody a nevýhody těchto řešení.

Klady:

 • obě místností se vzájemně prolínají a společný prostor pro obě činnosti se objektivně zvětší
 • skutečně kvalitní osobní hygiena se bez spojení s tekoucí vodou neobejde
 • spojením obou místností se zvýší počet možných řešení Vašeho sociálního zařízení

Zápory:

 • poněkud omezené používání toalety a sanitárního zařízení dvěma nebo více osobami současně
 • v panelovém bytě mnohdy "chybí" stěna mezi WC a koupelnou na které bývá instalováno umyvadlo

Aktuality

Vyřezání otvoru do nosného panelu

Uvažujete-li o rekonstrukci celého panelového bytu a chcete vyřešit jeho novou dispozici, nemusíte se obávat ani toho, že panel mezi místnost.. ... více(c) 2004 - 2022 STAPOS PRAHA - rekonstrukce bytu, domu, rekonstrukce bytového jádra - koupelen | Webdesign ABweb.cz