Uvažujete-li o rekonstrukci celého panelového bytu a chcete vyřešit jeho novou dispozici, nemusíte se obávat ani toho, že panel mezi místnostmi je nosný.
Tento článek může pro Vás být  inspirací. Vyříznutí otvoru v nosném panelu je otázkou jednoho dne a toto řešení Vám umožňuje přizpůsobit dispozici bytu přesně tomu, co od nového řešení požadujete.
K vyřezání otvoru do nosného panelu je samozřejmě nutné stavební povolení a statický výpočet.

Průběh prací:

  • Nakreslení otvoru na zeď podle projektové dokumentace
  • Připevnění pily s diamantovým kotoučem na zeď
  • Vyřezání základního obrysu otvoru, řezný kotouč se chladí vodou, která se ihned odsává
  • Rozřezání vyříznutého kusu příčnými řezy na několik menších kvádrů o váze max 150 až 180 kg, se kterými je možná další manipulace
  • Takto vyříznuté betonové kvádry se postupně povalí  na podlahu, přičemž jejich dopad je jištěn starými pneumatikami
  • Vybouraný materiál je odvezen a zlikvidován na skládce

V mnoha případech je nutné vyřezaný otvor vyztužit svařovaným ocelovým rámem, který je v otvoru vyklínován ocelovými klíny. Zda to bude potřebné právě u Vás, posoudí statik, který zároveň navrhne typ a tvar rámu a zapracuje to do projektové dokumentace.


Aktuality

Vyřezání otvoru do nosného panelu

Uvažujete-li o rekonstrukci celého panelového bytu a chcete vyřešit jeho novou dispozici, nemusíte se obávat ani toho, že panel mezi místnost.. ... více(c) 2004 - 2021 STAPOS PRAHA - rekonstrukce bytu, domu, rekonstrukce bytového jádra - koupelen | Webdesign ABweb.cz